Produksjon av søyler, Haukeland Barne- og Ungdomssykehus 28. June 2022