Montering Trondheim Hovedbrannstasjon 27. September 2014