“Non Figuration”, Edsvik Konsthall, Stockholm 14. September 2012

“Jag är stolt over att få presentera utställningen ”Non – Figuration” med verk av åtta norska konstnärer  på Edsvik Konsthall. För första gangen visas här en bred manifestation av samtida norsk ickeföreställande konst i Sverige. Följande konstnärer deltar: Tony J. Larsson, Edith Lundebrekke, Susann Kathlen Mader, Janine Magelssen, Thomas Pihl, Terje Roalkvam, Heidi Kennedy Skjerve och Lars Strandh.

Tack vare gruppens skiftande formsråk och för hållningss ätt till den icke föreställande konsten utgör de en väl representativ grupp i sammanhanget. De uttrycker i sin konst frimodighet, frigjordhet från traditionen och vilja till personligt uttryck.” – Ilkka Pärni, kurator, Edsvik Konsthall

Den Norske Ambassade i Stockholm