Kjenn Skole, Lørenskog 26. February 2012

Montering av kunst ved Kjenn Skole. Fire dager i stillas sammen med min kjære søster og uunnværlige høyre hånd.